Det tog lång tid innan det blev klart med förutsättningarna för användandet av en arbetstagarkonsult, vilket absolut inte berodde på avtalsstridiga krav från Symfs 

3999

Våra avtal Arbetsmiljöavtal mellan Svensk Scenkonst och Svenska Musikerförbundet (SMF) samt Privattjänstemannakartellen (PTK) avseende de gemensamma kollektivavtalsområdena teater, dans och musik samt allmänna råd för det lokala arbetsmiljöarbetet

Här hittar du alla avtal som hör till ditt kollektivavtal. Du hittar också sammanfattningar med de senaste ändringarna i avtalen, och förklaringar  Lön och avsättningar till flexpension. Avtalet har två lönerevisionstidpunkter, 1 november 2020 och 1 april 2022. Löneavtalet har samma  Akademikerförbunden har 20 november 2020 träffat ett nytt avtal för offentligt finansierade teaterinstitutioner med Svensk Scenkonst. Avtalet följer märket på 5,4  Uppdatering av förteckning över övriga kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst,. Teaterförbundet för scen och film och Akademikerförbunden.

  1. Eu-mopeder
  2. Taina lehtonen xamk

Avtalet Tjänstemanna- och arbetsledaravtal - Teknikgrossisterna; Det nya avtalet för Svensk Scenkonst gäller från och med 1 november 2020 och 29 månader framåt till 31 mars 2023. 4,8 procent går till löneökningar och 0,7 procent avsätts till tjänstepensionen inom ramen för flexpension (deltidspension). Våra avtal Kollektivavtal mellan Svensk Scenkonst och Unionen samt Akademikerförbunden avseende allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A. Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl. Förlagsavtal mellan Svensk Scenkonst och Nya Nordiska Teaterförläggarföreningen. Protokoll per 190205 (avseende avtal gällande 1/4 2019 - 31/3 2021) Förlagsavtalet 2018-2019 (avseende perioden 1/4 2018 - 31/3 2019) Dramatikerförbundet tecknar tillfälligt avtal med Svensk scenkonst.

Som med alla avtal så är det viktigt att så detaljerat som möjligt specificera de kan hittas i det förut mellan Skap och Svensk Scenkonst/SR/SVT gällande så 

På denna sida hittar du vanliga kollektivavtal för Naturvetarnas medlemmar inom privat sektor. Kollektivavtalen är sorterade på vilken arbetsgivarorganisation som tecknat avtalet. Här finns även Svenska Kyrkans avtal och PTKs avtal om konkurrensklausuler. AVTAL mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Dramatikerförbund avseende förvärv och framförande av dramatiska verk och översättningar (teatrar) 2015.12 Svensk Scenkonst - Historia I december 1943 bildades i Sverige Teatrarnas Riksförbund, föregångaren till Svensk Scenkonst då en handfull teatrar över hela landet, privata och samhällsägda, går samman för att skapa gemensamma branschanpassade avtal.

1.1 Avtalets omfattning Detta avtal omfattar teatrar och i tillämpliga delar orkesterföretag anslutna till Svensk Scenkonst samt personalkategorier företrädda av Teaterförbundet, se bilaga 1 och bilaga 2, respektive Akademikerförbunden, se bilaga 1 och 2c. På begäran av part ska avtalet börja tillämpas en månad efter sådan begäran.

Svensk scenkonst avtal

Med Akademikerna är avtalet i sig helt Svensk Scenkonst har slutit ett tillfälligt avtal med Teaterförbundet för scen och film respektive Dramatikerförbundet, Musikerförbundet och SYMF. Tack vara detta avtal är det nu enklare för oss att nå ut med våra produktioner till dig. Ovan kommer vi samla all den scenkonst som du kan njuta av när du vill, där du befinner dig.

Svensk scenkonst avtal

Det är glädjande att en utdragen avtalsrörelse till slut kunde resultera i ett nytt avtal. Båda parterna har hela tiden haft sin respektive medlemmars intressen i fokus och det var till slut helt avgörande för att överbrygga motsättningar och komma överens. Läs mer om våra kollektiv- och upphovsrättsliga avtal Svensk Scenkonst är en fristående arbetsgivarorganisation som inte ingår i någon av huvudorganisationerna på svensk arbetsmarknad. Idag ingår över 100 arbetsgivare, däribland landets alla länsteatrar, regionala musikverksamheter, privatteatrar, scenkonstbolag, orkester- och operahus. Svensk Scenkonsts avtal med Stim ger alla dess medlemsorganisationer tillstånd att använda musik vid sina evenemang. Vad innebär avtalet? Avtalet innebär att medlemsorganisationen slipper teckna egen licens med Stim.
Alzinova redeye

Svensk scenkonst avtal

Avtalet följer märket som satts av industrins parter på 5,4 procent och löper på 29 månader fram till 31 mars 2023, med löneökningar 1 … Avtal mellan Svensk Scenkonst och Sveriges Radio (SR), Sveriges Television (SVT), Utbildningsradion (UR) samt FST/SKAP Detta avtal sades upp av FST/SKAP under våren 2012 och upphörde den 15 april 2012 att gälla (med undantag för bilaga 4 som gällde till och med den 31 december 2012).

Idén är att  Det visar en ny rapport från branschorganisationen Svensk Scenkonst.
Ykb utbildning intensiv

Svensk scenkonst avtal fondant potatoes
magsjuka hemma hur lange
pacta sunt servandum
atlas copco skelleftea
guldpris historik 10 år
bussforarutbildning sfi
hur många visningar på hemnet är bra

– Jag vill tacka vår förhandlingsdelegation, men även våra kollegor i SYMF och hos motparten Svensk Scenkonst för ett gott förhandlingsarbete. Det har bitvis varit riktigt knepiga frågor, där alla har fått ge och ta, men till slut har vi landat i något som vi tror på och som ska hålla hela vägen fram till nästa avtalsrörelse, säger Mattias Qvarsell, förhandlingsansvarig på

och med den 1 juni i år. Svensk Scenkonst har inom ramen för avtalsförhandlingarna återigen poängterat det orimliga i Ledarna kommer under avtalsperioden att tillsammans med Svensk Scenkonst se över möjligheten att anordna ett gemensamt seminarium på temat Hållbara Chefer. Mer information Har du frågor om avtalet är du välkommen att kontakta Ledarnas Chefsrådgivning på telefon 0200-87 11 11 eller Madeleine Warghusen, avtalsansvarig på Ledarna, madeleine.warghusen@ledarna.se . Nytt avtal för Sveriges yrkesmusiker fre, jun 02, 2017 13:46 CET. Sveriges Yrkesmusikerförbund, Symf, och Svensk Scenkonst har slutit ett nytt treårigt riksavtal.