Ammeku, tung-rase Totalt dekningsbidrag 19’529,- kr. Eksempel dekningsbidragskalkyle 02.12.2015 46. 30 % av DB i faste kostnader = 117 000,-75 000,- i lånekostnader

8673

Gjennomsnittstala viser at det er stor variasjon i lønsemda mellom ulike bønder. Dei beste oppnår eit dekningsbidrag pr. ammeku på ca. kr 13.600 kr, om lag 90 prosent høgare enn gjennomsnittet på kr. 7.100. Dette viser at det for mange produsentar kan vera store mogelegheiter til å betra økonomien i …

ammeku: kr 10.000 for den gode og kr 6.000 for den mindre gode. Ulik optimalisering av drift i høve tilskotssystemet. Litt ulik fokus på faste kostnader, mellom anna endar den eine opp med byggjekostnad på 3 mill. kr og den andre 4 mill.

  1. Adr fordon
  2. Sarfi parsa
  3. Göteborg nordstannorra hamngatan 32

KR pr. ammeku for foretak som har færre enn 6 eller flere og færre enn 40 ammekyr Sone 1-4 136 560 3 414 Sone 5-6-7 179 520 4 888 7.5 Tilskudd til små og mellomstore melkebruk, foretak med 6- 50 melkekyr Intervall antall melkekyr Sats pr melkeku kr Melkeku 1-23 1 650 24-50 Minus 1 355 7.5 Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser Dekningsbidrag pr ammeku Dekningsbidrag ammekyr Dekn.bidrag ammeku Tveit Regnskap AS FÔRINGSDYR Gjennomsnitt 2014 2014 2013 Maks 30 % beste Gj. snitt Gj. snitt Salgsinntekt 17897 18051 16 191 13 107 Statusendring 1035 834 410 51 Inntekt 18 932 18885 16 600 13 158 Innkjøpt kraftfor Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg – 1. halvår 2020 1 Styrevedtak i Nortura – 24. oktober 2019 Offentliggjøring av vedtak: Aktørene i kjøtt- og eggbransjen ble orientert om vedtaket umiddelbart etter at … korn - potet - mjØlk - oksar - ammekyr - gris - sauehald - egg - slaktekylling nØkkeltal 2014 •Høyere dekningsbidrag –gefur oftast betri niðurstöður rekstrarkönnunar • B: Ammeku med salg av kalv –Holdakýr þar sem kalfar eru seldir eftir fráfæru •Tekur styttri tima þar til tekjur koma •Lavere dekningsbidrag –gefur oftast lakari niðurstöður rekstrarkönnunar •Ca. 1,3 fleiri mæður Dekningsbidragskalkyle per ammeku og besetning Ammeku tung rase 25 kyr 25 kyr Produksjonsinntekt 15 714 - Variable kostnader 12 109 = Dekningsbidrag 1 3 605 + Tilskudd 11 084 = Dekningsbidrag 2 14 689 Avløser tilskudd (1 655) Faste kostnader 5 500 Ny bygg 30 år avskriving - 20 % inv støtte Dekningsbidrag i aktuell produksjon dividert på daa grovfôr som denne produksjonen nyttar. Nøkkeltalet viser kva den aktuelle produksjonen Påsettprosent – mjølkeku og ammeku Dette er forholdet mellom kyr og ungdyr (dvs.

Storfèkjøtet opplevde ein noko meir moderat vekst, dekningsbidrag pr. ammeku gjekk opp med snautt 1000 kr pr. ku – og for reine oppfôringseiningar auka dekningsbidraget pr. okse med 940 kr til kr 7160 pr. stk. Griseprodusenten Grisebøndene opplevde at marknaden snudde i 2014 og andre halvår var bra økonomisk. Denne

30 % av DB i faste kostnader = 117 000,-75 000,- i lånekostnader DB Ammeku med full fremfôring. Distriktstilskudd sone 2, Areal sone 5. 450 FEm pr da. Utmarksbeite.

Tine ønskjer seg meir kumjølk på sommar og tidleg haust, og legg på prisen med 15 øre literen i juli, og 10 øre literen i månadane juni, august, september og oktober.

Dekningsbidrag ammeku

2016-07-02 Gjennomsnittstala viser at det er stor variasjon i lønsemda mellom ulike bønder. Dei beste oppnår eit dekningsbidrag pr. ammeku på ca. kr 13.600 kr, om lag 90 prosent høgare enn gjennomsnittet på kr. 7.100. Dette viser at det for mange produsentar kan vera store mogelegheiter til å betra økonomien i … Oppstartsprogram ammeku Rådgivingstilbud: (27.09.17) Det er riktig å utnytte den markedsmuligheten som ligger i underdekningen av norsk storfekjøtt. Ut fra et økonomisk, ressursmessig, bærekraftig men også ut fra et klimaperspektiv, vil det være riktig å dekke … 2019-08-13 2020-07-03 Dekningsbidrag for produkt eller andre enheter.

Dekningsbidrag ammeku

For AdBlue har det med å fryse når det vert kaldt. KR pr. ammeku for foretak som har færre enn 6 eller flere og færre enn 40 ammekyr Sone 1-4 136 560 3 414 Sone 5-6-7 179 520 4 888 7.5 Tilskudd til små og mellomstore melkebruk, foretak med 6- 50 melkekyr Intervall antall melkekyr Sats pr melkeku kr Melkeku 1-23 1 650 24-50 Minus 1 355 7.5 Tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser Dekningsbidrag pr ammeku Dekningsbidrag ammekyr Dekn.bidrag ammeku Tveit Regnskap AS FÔRINGSDYR Gjennomsnitt 2014 2014 2013 Maks 30 % beste Gj. snitt Gj. snitt Salgsinntekt 17897 18051 16 191 13 107 Statusendring 1035 834 410 51 Inntekt 18 932 18885 16 600 13 158 Innkjøpt kraftfor Grunnlagsdokument storfe, sau/lam og egg – 1.
The dark ages

Dekningsbidrag ammeku

oktober 2019 Offentliggjøring av vedtak: Aktørene i kjøtt- og eggbransjen ble orientert om vedtaket umiddelbart etter at styrets Fokus på enkle og billige byggløysingar til ammeku. Stort underskot av norsk storfekjøt – behov for fleire mordyr. Høge byggekostnader i forhold til økonomien i produksjonen.

ENDRING AV DEKNINGSBIDRAG I HUSDYRPRODUKSJONER 2012-2016 . Saueproduksjonen Påsettprosent – mjølkeku og ammeku. Dette er forholdet  Dekningsbidrag pr. ammeku: kr 10.000 for den gode og kr 6.000 for den mindre gode.
Uppsala uppsats mall

Dekningsbidrag ammeku royksopp robyn monument
lägsta hastighet motorväg
ektorp bäddsoffa 2-sits
vetenskapsrådet (2011). god forskningssed. stockholm vetenskapsrådet
1 am et
hummus bar lund lund
timlön sommarjobb

2016-07-02

Forskningsarbeidet AdBlue i kulden I desse dagar, med blå tal på termometeret over det meste av landet, kan det passe med ei lita sak om eksosrensing. For AdBlue har det med å fryse når det vert kaldt. KR pr.