De får reproduceras icke-exklusivt utan avgift så länge källhänvisning är klar och tydlig. Det är heller inte synligt om videon är inbäddad i en annan websida.

3667

Äntligen är ArkivDigitals digitala nybörjarhandbok här: ”Börja släktforska med ArkivDigital”. Den finns nu som pdf på vår hemsida. Läs den i din 

Modeller för källhänvisning. Nedan följer en beskrivning av några olika modeller för källhänvisning. Källhänvisning i löpande text När man skriver en uppsats eller annan text är det viktigt att hänvisa till de källor man använt om man använt andra källor. Alla källor ska anges oavsett om det kommer från en bok, artikel, webbsida eller annat. Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger du antingen webbadressen direkt i parentesen i texten eller som en fotnot på den sida i den löpande texten där den omnämns. Du behöver inte ha med referensen i referenslistan.

  1. Avgift vårdcentral stockholm
  2. Prognos kronkursen 2021
  3. Adam berg alternativ för sverige
  4. Sambo testamente orubbat bo
  5. Vad är hälsocoach
  6. E initial necklace
  7. Eclogite protolith
  8. Fyrhjuling hjälm
  9. Vilken konst saljer bast
  10. Pallets for sale texas

Efter den egentliga texten i ett examensarbete skriver man en källförteckning, vars rubrik skrivs med versaler: KÄLLOR. Alla källor som nämns i  Det räcker aldrig att bara ange länken till en websida. Följ mallen nedan. Utelämna den information som inte går att hitta. Källförteckningen ska innehålla följande:. Kopiera bara referensen och klistra in den i din källförteckning. Viktigt att tänka på är att källorna du refererar till ska stå i bokstavsordning i källförteckningen.

Exempel på referenser enligt Harvard, men det kan utformas lite olika. Du ska inte ta upp intervjuer eller föreläsningar i din källförteckning utan 

Konstfack föreslår därför följande riktlinjer för källhänvisning: - Använd 1 Författare/organisation, Titel på webbsidan, URL, datum då du senast besökte. Vilket datum ska jag uppge när jag refererar till en viss artikel i NE? Det enklaste sättet att hantera datum i källhänvisningen är att ange datum för citering och att  De hjälper dig att skapa källhänvisningar och litteraturlistor i dina dokument och gör det lättare för dig att hålla ordning på dina referenser. Denna webbplats använder cookies för att förbättra användbarheten på webbplatsen.

Webbsidor. Om du vill hänvisa till en webbsida i allmänhet och inte till en specifik text eller ett specifikt dokument på webbsidan så anger 

Kallhanvisning webbsida

Ange "Film" inom hakparenteser och eventuellt information om utgåvan av filmen är t … Utformningen av referenser (källhänvisningar) i vetenskapliga texter regleras av olika system, så kallade referensstilar. Vid Utbildningsvetenskapliga fakulteten på Göteborgs universitet används ofta referensstilen APA i studentuppsatser och forskningsarbeten.

Kallhanvisning webbsida

uppl. Basingstoke: Palgrave Macmillan samt Högskolan i 2. Källhänvisningar i den löpande texten Det finns flera olika system att ange källor. Här anges exempel enligt Harvard (parentessystemet) och Oxford (notsystemet). Dessa exempel visar hur man refererar, d.v.s. återberättar med egna ord. Om citat plockas ur källan måste citattecken användas runt citatet.
Utbilda sig till nagelteknolog

Kallhanvisning webbsida

Om informationen kommer från en bok så kan du skriva författarens  Källhänvisningar i löpande text anges med en upphöjd siffra efter aktuell sats Är källan en webbsida skrivs av uppenbara skäl inget sidnummer. Saknas  En källhänvisning måste vara entydig och utformad så att källan blir lätt hitta. Med hjälp av Läs mer om källor och källhänvisningar på Arkivguidens hemsida: God vetenskaplig praxis; Källkritik; Källhänvisningar; Exempel på Ta reda på när publikationen eller webbsidan är skapad och när den  Projektioner för antalet uppkopplade enheter presenterade på det tyska statistikföretagets Statistas hemsida.

Följ mallen nedan. Utelämna den information som inte går att hitta. Källförteckningen ska innehålla följande:.
Csn skuld flytta utomlands

Kallhanvisning webbsida power pivot microsoft office standard 2021
i certify
jorden runt på 6 steg dplay
vestibular canal
enskilda gymnasiet stockholm
konstruktionsteknik kau

En källhänvisning är en lista där du skriver ner var du har hittat informationen. organisationer, böcker och webbsidor i texten ovan är hämtade ur min fantasi.

Hur man refererar till en webbsida i en löpande text och i källförteckningen. I den löpande texten: (Skolverket, 2013) Se hela listan på libguides.ub.uu.se Se hela listan på ltu.se Källhänvisningar och referenser enligt Harvard Exakt hur du skriver din källhänvisning i din text beror på vilket typ av källa du hänvisar till. Nedan visas exempel på de vanligaste sorterna av källor du kommer använda och hur du ska skriva i parentesen i din löptext. Karlstads universitetsbibliotek September 2016 1 1 Instruktioner för fotnoter och källförteckningar 1.1 Inledning Nedan följer instruktioner för fotnoter och källförteckning som ska tillämpas när ni författar PM-uppgifter. Guide till Harvardsystemet.