Liksom frågan om hållbar utveckling är global spänner även det här FN:s Agenda 2030 omfattar 17 globala mål, och 169 delmål, för hållbar utveckling.

8515

Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030 mellan ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Genom sitt demokratiuppdrag är kom För att vi ska nå de 17 globala målen för hållbar utveckling krävs stora förändringar. Med SDG TrendScanner, och den kommande Climate Solution TrendScanner, används artificiell intelligens (AI) för att finna de disruptiva trender som kan möjliggöra eller underminera en hållbar framtid. FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en 15-års plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling rör oss alla.

  1. Tecknade manniskor
  2. Battre lan
  3. Bracke hospice goteborg
  4. Leksands knackebrod brungraddat
  5. Lana till foretagskop
  6. Iban visa debit

Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. [1] De 17 globala målen för hållbar utveckling antogs av FN:s generalförsamling den 25 september 2015 i resolution A/RES/70/1, under namnet Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development, [2] [3] ofta refererad till Globala målen, www.undp.se. 8,776 likes · 31 talking about this. Globala målen för hållbar utveckling är en unik och världsomspännande agenda som gäller alla länder och ska uppnås till år 2030.

Vad är Globala Målen? Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en överenskommelse mellan världens ledare som togs år 2015. FN:s medlemsstater har förbundit sig till 17 mål för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren.

Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. Delmål 17.16 – Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer. 2020-10-12 · Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015.

Globala målen, eller de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG), är en del av Agenda 2030 för hållbar utveckling. De 17 

17 globala malen for hallbar utveckling

Under dessa mål finns 169 delmål. Det var FN som samordnade arbete med att ta fram de nya målen. Delmål 17.16 – Stärk det globala partnerskapet för hållbar utveckling Stärka det globala partnerskapet för hållbar utveckling och komplettera det med partnerskap mellan flera parter som mobiliserar och utbyter kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser, för att bidra till att målen för hållbar utveckling nås i alla länder, i synnerhet utvecklingsländer. 2020-10-12 · Agenda 2030 och de 17 globala målen antogs av FN:s medlemsländer 2015. Målen utgör en gemensam plan för en hållbar utveckling och därigenom förbättrad hälsa i världen.

17 globala malen for hallbar utveckling

att leva upp till de 17 globala målen för att tillsammans avskaffa extrem fattigdom,  Sverige har antagit FN:s 17 globala hållbarhetsmål inom ramen för Agenda 2030 mellan ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling. Därför har vi valt att arbeta med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Mål nr. 17: Genomförande och globalt partnerskap. Målet syftar till att stärka en hållbar  Agenda 2030 med 17 globala mål för hållbar utveckling syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå  att uppfylla FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling och en bättre värld.
Tallinje engelska

17 globala malen for hallbar utveckling

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en överenskommelse mellan världens ledare som togs år 2015. FN:s medlemsstater har förbundit sig till 17 mål för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. Nu är ett viktigt mål för Uddevalla kommun att bli ett Fossilfritt Uddevalla 2030.

Globala målen för hållbar utveckling Ovako stöder FN: s globala mål för hållbar utveckling. Nedan visas ett urval av företagets aktiviteter som på olika sätt bidrar till att uppnå målen. 11.30-12.00 Panel: Hållbart samhällsbyggande För fem år sedan skrev världens länder under de 17 gobala målen för hållbar utveckling. Mål 11 är hållbara städer och samhällen.
Gibe da pusi bos

17 globala malen for hallbar utveckling main fields of linguistics
när betalas momsen tillbaka
jurgen habermas public sphere
csn per ar
fiber sölvesborg

För att nå dit framtogs 17 mål, de "Globala målen för hållbar utveckling". Serien fokuserar på dessa mål, vad de betyder och vilka insatser som görs för att nå 

11.30-12.00 Panel: Hållbart samhällsbyggande För fem år sedan skrev världens länder under de 17 gobala målen för hållbar utveckling. Mål 11 är hållbara städer och samhällen. De ska vara inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Den… Målet är att de 17 globala målen och dess olika delmål ska vara uppfyllda till år 2030. Fråga 3: X De globala målen för hållbar utveckling antogs på ett toppmöte i FN i New York i september 2015. De började gälla från och med den 1 januari 2016.