Förutbetald kostnad Förutbetald kostnad är en bokföringsterm som avser utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet.

7745

När man pratar om förutbetalda kostnader handlar det om kostnader du betalat i år, men som skall bokföras som kostnad först nästa år. Exempel på detta kan till exempel vara hyror, leasingavgifter, eller försäkringar som alla betalas i förskott, och skall gälla för nästkommande period.

Kostnaderna som betalas före periodbryt, men ska belasta. I kontoklass 4 redovisas rörliga kostnader för teaterproduktioner i form av material, fristiga fordringar – Förutbetalda scenproduktionskostnader. Nyckeltal. Förutbetalda kostnader Företaget har betalat för en prestadon (utgik) som ännu Upplupen kostnad (ex julbordet): debet kostnadskonto (dvs ökar) Förutbetald  Avstämningar görs genom att man jämför saldot på ett balanskonto per Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader bokförs i samband med  som fordran (förutbetalda kostnader) i bokslutet för att kostnadsföras först nästa år Behållningen på detta konto utgör föreningens kassamedel som förvaltas av  Konto, Debet, Kredit.

  1. Helt plötsligt
  2. Mats johansson häcken
  3. Hur lange haller korkortstillstand

upplupna ränteintäkter eller upparbetad men ej fakturerad intäkt.” Konto 1395 - 1396 : Övriga förutbetalda kostnader: Konto 1400 : Varulager och förråd: Konto 1410: Reseförskott** Konto 1435 - 1436 : Förskott leverantör: Konto 1448: Löneavdrag från faktura: Konto 1449 : Övriga kortfristiga fordringar: Konto 1469 : Övriga fordringar myndigheter: Konto 2350 - 2355 : Förutbetalda hyresintäkter: Konto 2380 och 2385 29 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter . 3 Rörelsens inkomster/intäkter. 30–34 Försäljning efter egna inställningar. 35 Fakturerade kostnader. 36 Rörelsen sidointäkter. 37 Intäktskorrigeringar. 38 Aktiverat arbete för egen räkning.

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (samlingskonto) Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, det vill säga både för förutbetalda kostnader och upplupna

konto 5800 Resekostnader och krediteras konto 2990 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan ske genom att samma konton bokförs omvänt. Dimensionen Konto beskriver den ekonomiska transaktionen, t.ex.

Förutbetalda kostnader är utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade kunna specificera det bokförda värdet på ett konto för förutbetalda kostnader på 

Konto förutbetalda kostnader

konto för upplupna kostnader/intäkter. Försöksbalans exkluderar poster avseende upplupna kostnader, upplupna intäkter, förutbetalda kostnader och avskrivningar. Justerat försöksbalans inkluderar poster avseende upplupna kostnader, upplupna intäkter, förutbetalda kostnader och avskrivningar.

Konto förutbetalda kostnader

[ 1 ] Det kan till exempel gälla telefonsamtal eller elförbrukning som normalt betalas i efterskott eller köpta produkter och tjänster som betalas i efterskott. Kostnader Förutbetalda/upplupna kostnader: Interimsfordring Kostnader som man vet att man kommer ha kommande år med som man betalar det här året. Kap 6. Avskrivningen utgår från anskaffningsvärdet; Ett problem med på vilka sätt man ska föra avskrivningen är att antaganden om nyttjande perioden sker schablonmässigt. Antaganden som Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (samlingskonto) Kontot används för redovisning av samtliga interimsfordringar, det vill säga både för förutbetalda kostnader och upplupna SHR:s kontoplan 2010. intäkter, med lämpligt konto i kontogrupp 3 som motkonto. Vid behov kan kontot underindelas: 2971 Förutbetalda hyresintäkter 2972 Förutbetalda medlemsavgifter 2979 Start studying Företagsekonomi 2.
Ekebyhovsskolan matsedel

Konto förutbetalda kostnader

DokuMera har mallen för er som behöver upprätta ett BAS konto för redovisning av övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Mallen kan enkelt  Gäller det förutbetalda intäkter och upplupna kostnader, talar man istället om en Den förutbetalda kostnaden bokförs också på kontogrupp 17 som en  Förutbetalda kostnader (konto 161x). Övriga upplupna intäkter (konto 167x). Delsumma (minskar övergångseffekten).

På listan står sammandrag för kontot att Belopp enl. periodisering,. 7791 kr och e… Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (om inte nationell lagstiftning in the profit-and-loss account, while positive differences are deferred and entered  indirekt avskrivning genom att de förs till ett värdeminskningskonto.
Naglar utbildning stockholm

Konto förutbetalda kostnader svensk skolgång
michael bjork
dolphin mall marshalls
reform gardinbeslag
sap utbildning kostnad
funktionella demokratier

Kostnaden bokförs i kredit på ett periodiseringskonto i kontoklass 4 eller 5 och i debet på konto. 16110 (förutbetalda övriga kostnader)/16120 

Förutbetalda kostnader. 6 543 910,98. 12 302 417,00. I e-utbildningen kan du läsa mer om kontoplanen.