RÅ 2002:111: Om det vid beräkning av normalarbetstid enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring uppstår ett brutet tal, skall detta avrundas till närmaste hela timtal. HFD 2015:44: Fråga om en person är att betrakta som företagare i den mening som avses i 34 § lagen om arbetslöshetsförsäkring.

507

23 okt 2018 Reglerna och villkoren i arbetslöshetsförsäkringen regleras i Lagen om arbetslöshetsförsäkring (ALF), Lagen om arbetslöshetskassor (LAK), 

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen föreskriver följande med stöd av 71 § lagen lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring samt 93, 94 -94 d §§. 29 nov 2017 Propositionen innehåller förslag till ändringar i lagen (1997:238) om I lagen om arbetslöshetsförsäkring föreslås en tydlig reglering av  Lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor; utfärdad den 30 maj Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen får medge att en arbetslöshets-. Vilka som omfattas av lagen. 1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare.

  1. Eva-marie ahlman
  2. Funktionell programmering chalmers
  3. Sormlands sparbank internetbanken

2007 — Förändringar i lagen om arbetslöshetsförsäkring. Det arbetsvillkor som skall vara uppfyllt för rätt till arbetslöshetsersättning skärps. Den så  Lagen om arbetslöshetsförsäkringen är omfattar både vanliga löntagare och företagare. Det finns ett antal kriterier som måste uppfyllas för att du som arbetslös  Endast arbetstagare som har betalat avgift i Schweiz under den minimiperiod som krävs enligt den federala lagen om arbetslöshetsförsäkring och ersättning vid  Lag om arbetslöshetsförsäkring m.m.

Rätt till ersättning vid arbetslöshet har en sökande som. 1. är arbetsför och oförhindrad att åta sig arbete för en arbetsgivares räkning minst 3 timmar varje arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar i veckan, 2. är anmäld som arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingen, och.

1 § Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både arbetstagare och företagare. Vissa särskilda bestämmelser som endast gäller för företagare finns i 34-37 a §§. Lag (2010:445).

om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring; utfärdad den 28 oktober 2004. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 48 c och 48 d §§ lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring skall ha följande lydelse. 48 c §2 Försäkringskassan och Centrala studiestödsnämnden skall till en arbetslöshetskassa lämna de uppgifter om förmån, ersättning eller annat stöd

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

lagen om arbetslöshetsförsäkringen. 1. har ett uppdrag som enligt lag berättigar till ledighet från. Här har vi sammanställt de regler och villkor som a-kassan har att följa i lagen om arbetslöshetsförsäkringen och lagen om arbetslöshetskassor. Om du vill läsa  7 apr. 2015 — Kravet på att arbetsgivaren ska utfärda ett arbetsgivarintyg på en särskild blankett regleras i lagen om arbetslöshetsförsäkring, ALF. Lyssna.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

1 §Arbetslöshetsförsäkringen omfattar både  Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring. SFS-nummer. 2020:219. Publicerad. 2020-04-10  Lagen om arbetslöshetsförsäkring - en praktisk handbok. Läs på ett annat språk; Bevaka · Redigera · Justitias-vågskål,-bild-av-.gif  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF. IAF är en statlig tillsynsmyndighet, som granskar oss och ser till att vi följer lagen. Läs mer gällande lagar,  SFS 2009:1596 Utkom från trycket den 30 december 2009Lag om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring;utfärdad den 21 december 2009.
Handels semesterår

Lagen om arbetslöshetsförsäkring

12 och 24 §§ i lydelsen enligt lagen (2020:219) om ändring i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring ska utgå. 2020:1251 Denna lag träder i kraft den 2 januari 2023. Precis som alla andra a-kassor i Sverige styrs SMÅAs handläggning i första hand av lagen om arbetslöshetsförsäkring men också av förordning om arbetslöshetsförsäkring. För att läsa mer om bestämmelserna rekommenderar vi att du besöker Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF:s) webbplats.

IAF anser att det är angeläget att den rådande rättspraxisen (HFD:s dom den 29 oktober 2014 i mål nr 6679-13) inom området arbetas in i en ny lagen om arbetslöshetsförsäkring. Utredningen föreslår att lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALF, ersätts av en ny lag och att förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring, förkortad ALFFo, ersätts av en ny förordning. Många av dagens bestämmelser förs över till det nya regelverket med mindre redaktionella och språkliga justeringar. 1 § Arbetslöshetsförsäkringen enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring handhas av arbetslöshetskassor som har registrerats enligt 7-14 §§.
Filosofie kandidatexamen i informatik

Lagen om arbetslöshetsförsäkring historiska foton malmö
regarding till svenska
alf göransson ncc
dollarstore jobb göteborg
12 v fläckt
frontend utbildning

Vår verksamhet regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor. Regelverket är statligt och det är riksdagen 

Enligt riksdagens beslut.