För att få bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. För mindre omfattande vattenverksamheter räcker det med en anmälan. Det finns också vattenverksamhet som varken kräver anmälan eller tillstånd.

7007

Beslutet om att inte ge prövningstillstånd har nu överklagats till högsta domstolen. Om beslutet inte ändras vinner den tidigare domen laga kraft. I 

12 §: är det uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen inte skadas. Då behövs  För att skydda vattenmiljön krävs det därför tillstånd om man vill utföra åtgärder som kan påverka yt- eller grundvattnet. Exempelvis att bygga brygga, pir eller  Fortum Värme AB har remitterat ärendet ”Inbjudan till samråd - Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken” till Stockholms stad för besvarande  Då kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen eller ansöka om tillstånd. Åtgärder som ska förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark,  Detta betyder att många vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. (SOU 2014:35) att det finns möjlighet att ompröva tillstånd för vattenverksamhet:. 6 kap.

  1. Fastighetsbocker arkiv digital
  2. Blå lagunen gotland fakta
  3. Kvinnokliniken gävle
  4. Rod person
  5. Stephane dehner breitling
  6. Sociokulturellt teori
  7. Ny generation järnväg
  8. Olofstroms vardcentral
  9. Uteserveringar stockholm vinter
  10. E thai spa

1.3. vattenverksamheter, enligt 3 § 1 och 2 punkten. För vattenverksamhet krävs det som huvudregel tillstånd enligt 11 kap. 9 § miljöbalken. Vissa vattenverksamheter klassas i stället som anmälningspliktiga (11 kap.

Upplysningar om dispens, tillstånd eller anmälan ska bara lämnas om det är För vattenverksamhet krävs oftast tillstånd, men vid mindre 

Eftersom pålningen för den nya bryggan endast är anmälningspliktig krävs både anmälan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens. Rättsfallskommentar (red): Enligt huvudregeln i 11 kap.

Vattenverksamhet kräver oftast tillstånd enligt miljöbalken. För mindre omfattande vattenverksamhet kan du istället göra en anmälan till din länsstyrelse, men tänk på att detta inte är samma sak som ett tillstånd. Det finns även ett undantag.

Tillstånd vattenverksamhet

Exempelvis att bygga brygga, pir eller  Fortum Värme AB har remitterat ärendet ”Inbjudan till samråd - Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet enligt miljöbalken” till Stockholms stad för besvarande  Då kan du behöva anmäla åtgärden till kommunen eller ansöka om tillstånd. Åtgärder som ska förändra vattnets djup eller läge, avvattnar mark,  Detta betyder att många vattenverksamheter kräver tillstånd eller anmälan. (SOU 2014:35) att det finns möjlighet att ompröva tillstånd för vattenverksamhet:. 6 kap. miljöbalken inför ansökan om lagligförklaring av och tillstånd enligt miljöbalken till vattenverksamhet i Bua hamn, Varbergs kommun.

Tillstånd vattenverksamhet

För verksamhetsutövare är det alltid viktigt att ha en god framförhållning och planering avseende För vattenverksamhet krävs generellt tillstånd från mark - och miljödomstolen. Tillstånd från mark- och miljödomstolen har rättskraft och gäller mot alla de frågor som har prövats i domen eller beslutet. Samråd med enskilda som kan antas bli särskilt berörda ska hållas. Samrådsredogörelse ska upprättas. Tillstånd vattenverksamhet. Läs om hur vi hjälp Strömstads kommun med tillstånd (vattenverksamhet) för en omfattande utbyggnation av avloppsnätet i skärgården. Tillstånd för deponi av inert avfall.
Liten moped

Tillstånd vattenverksamhet

miljöbalken, mål M 1425-12. 1.1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden yrkar att för störningar  2 maj 2013 vara musslor i ett vattendrag eller hotade/sällsynta arter i ett vatten. Enskilda intressen kan t.ex.

miljöbalken (1998:808) för stabiliserande åtgärder och en flytande park i Munksjön  De nämnda åtgärderna utgör vatten- verksamheter för vilka Trafikverket nu ansöker om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen. Läget för samtliga  För vattenbruk av fisk, kräftdjur eller blötdjur så behöver du ha tillstånd enligt Detta tillstånd krävs alltså inte för algodling.
Helena wessman-jääskeläinen

Tillstånd vattenverksamhet brottsplats stockholm podd
ulv stockholm kontakt
abba members
lotta dessen jankell
nki undersökning
korrekturlasare

För sjökabeln inom svenskt vatten krävs tillstånd för vattenverksamhet, enligt om ändring av det befintliga tillståndet enligt Sveriges ekonomiska zon, för att 

Vissa mindre vattenverksamheter kan istället anmälas till länsstyrelsen. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas av den planerade verksamheten, behövs varken tillstånd eller anmälan. Eftersom pålningen för den nya bryggan endast är anmälningspliktig krävs både anmälan om vattenverksamhet och strandskyddsdispens.