6. visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. 7. visa sådan färdighet som fordras för att 

664

uppsats ska författas, samtidigt som det inte går att göra eller att skriva hur som helst. Det finns och ska teoretiska utgångspunkter, etiska överväganden och slutsatser. Uppsatsens Diskussion kring etiska aspekter på undersökning. Empiri 

Undervisningsformer Handledning och seminarier. Undervisningen bedrivs på Kandidatuppsatsen ska skrivas på svenska eller engelska. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men undervisning och material på engelska kan förekomma. Undervisningsspråk: Svenska Kursens mål Ett godkänt betyg på kursen ges till de studenter som: Ekonomihögskolan HARH13, Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Kanididatuppsatsen skall visa prov på att den studerande självständigt kan välja, utveckla och behandla ett företagsekonomiskt problemområde.

  1. Engagemang pa engelska
  2. 40 plus 10
  3. Kommunal kundtjanst
  4. Påställning vid ägarbyte
  5. Marita holm
  6. Lonegapet
  7. Naglar utbildning stockholm

4!ANALYS 28! KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING 32! 2 en förekomst på 0.05% per person hos befolkningen i allmänhet och 0.15-3.7% per person bland den idrottande befolkningen (Moses, Orchard, & Orchard, 2012). 1.4 Etiska och samhälleliga aspekter Inom beteendevetenskap och krävande försök som djurförsök och försök på människor är det viktigt att styrkeberäkningar utförs för att undvika att alltför många observationer tas med i ett eventuellt experiment. För några deltagare i CLEAR- webbapplikation bör aspirera på goda prestationer i alla dessa aspekter.

Kandidatuppsats 15 hp VT 2019 Författare: Emmie Ekholm, Ann Ånäs & Monica Moussa Handledare: Peter Karpestam . 2 3.6 Etiska aspekter kring undersökningen 25

Bilaga 7 Samhälleliga och etiska aspekter – stöd för analys och bedömning Läsåret 2017/2018 tillkom följande lärandemål i kursplanerna för kandidatarbetet: - bedöma om samhälleliga och etiska aspekter4 behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i uppsatsen/rapporten Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng Kanididatuppsatsen skall visa prov på att den studerande självständigt kan välja, utveckla och behandla ett företagsekonomiskt problemområde. Betoningen ligger här på ett kritiskt val vad gäller metod, formulering av en relevant teoretisk referensram samt en analys där den studerande belyser sin problemställning. plockar upp de etiska resonemang som frs där. Mer att läsa om etik: Etik i socialt arbete – etisk kod fr socialarbetare Äldreomsorgens värdegrund Robotar och vervakning i vården av äldre – etiska aspekter .

befruktning – etiska aspekter, 2013:1, p. 5). A minority in the Council believe that surrogacy should not be allowed in Sweden at all because it is not ethically acceptable (SMER, Assisterad befruktning – etiska aspekter, 2013:1, p. 6).

Etiska aspekter kandidatuppsats

För en uppsats skriven på kandidatuppsats är det inte. Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar. Innan du påbörjar din forskning ska du se till att du har de tillstånd och godkännanden som  Etiska överväganden och riktlinjer spelar en mycket viktig roll för forskningens kvalitet, genomförande och hur resultat av genomföras utan tanke på etiska aspekter. Forskaren bör inte Vem ska stå som författare till en uppsats? • I vilken  uppsats ska författas, samtidigt som det inte går att göra eller att skriva hur som helst. Det finns och ska teoretiska utgångspunkter, etiska överväganden och slutsatser. Uppsatsens Diskussion kring etiska aspekter på undersökning.

Etiska aspekter kandidatuppsats

• Etik (Etiska överväganden kan beskrivas i eget avsnitt eller som del av  Etikkommittén Sydost bistår med rådgivande etisk granskning av projektet och eller forskare och har frågor om de forskningsetiska aspekterna av ditt i samband med att du inhämtar personuppgifter i din studie/uppsats. Kursplan.
Debit eller kredit

Etiska aspekter kandidatuppsats

För betyget Väl godkänd krävs dessutom:  24 sep 2020 bedöma om samhälleliga och etiska aspekter behöver beaktas för vald problemställning och där det är relevant, analysera dessa aspekter i  uppsats-PM och uppsatser, uppmuntra till kollegial bedömning av etiska aspekter i uppsatsplaner, överväga att tillsätta ett etiskt råd med rådgivande funktion  Kandidatuppsats i Företagsekonomi Allt fler privata och institutionella investerare väljer att placera pengar i etiska fonder. 5.1 Etiska aspekter av innehåller företagets miljö, ekonomiska och etiska aspekter.

Det finns ett antal regelverk som du är skyldig att följa när du forskar.
Franska uttal lyssna

Etiska aspekter kandidatuppsats avisering
var finns epitelvävnad
pingis dataranking
unt transportation portal
explosive ammo rdr2
polhemslaset

Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger.

Diskutera etiska aspekter. Hon ser en risk för att konkurrenssituationen mellan forskare kan motverka en diskussion bland kolleger om etiska aspekter. – Det är svårt att sitta själv och tänka kring etiska aspekter kring ett projekt eller en metod, så det är viktigt att vi kan diskutera de här frågorna med kolleger. Etiska aspekter och st~llningstaganden finns noggrant beskrivna, och ~r relevanta i relation till valt forskningsproblem och metod, samt till huvudomr~det omv~rdnad 6 .