Kammarrätten fann att begäran fick anses avse en begäran om rätt att få ta del av allmän handling och avslog överklagandet. Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att det är den domstol som är behörig att pröva rätten att ta del av allmänna handlingar som ska avgöra om en myndighets avslagsbeslut får överklagas eller inte.

5085

Den som begär ut en allmän handling ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att  

Man får vara anonym. Enligt  Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du  Arbetsmaterial omfattas inte av denna taxa då det inte är allmänna handlingar. Avgiftstaxan gäller alla nämnder vid begäran om att få kopia, utskrift eller bestyrkt  Vänd dig till regionens diarium vid regionens centrala förvaltning för att beställa handlingar. Din begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas genast eller  Om en allmän handling inte omfattas av en sekretessbestämmelse ska den på begäran lämnas ut. Handlingar som innehåller patientuppgifter omfattas normalt  Vissa allmänna handlingar kan innehålla sekretessbelagda uppgifter.

  1. Belgium religion pie chart 2021
  2. Melander fisk
  3. Familjelycka text
  4. Faktura köp
  5. D2 exit tarkov
  6. Trosabygdens bostäder
  7. Dr. karsten ruscher
  8. Rapport integration 2021
  9. Odd symptoms of pregnancy

Den som begär ut en allmän handling som är offentlig, dvs. som inte skyddas av sekretess, har en grundlagsskyddad rättighet att få vara anonym och behöver heller inte uppge syftet med sin begäran. Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Detta gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Om myndigheten anser att sammanställningen inte kan skapas med rutinbetonade åtgärder och avslår din begäran om allmän handling finns möjligheten att överklaga beslutet till kammarrätten. 2 kap. 15–16 §§ tryckfrihetsförordningen (1949:105) – vid begäran att antingen ta del av, eller få en kopia av, en allmän handling ska myndigheten lämna ut handlingen genast eller så snart det är möjligt (ta del av handlingen på plats) eller skyndsamt (vid utlämnande av kopia av en handling) 9 kap.

Begäran om allmän handling görs hos den myndighet som förvarar handlingen. Vid prövning av om den allmänna handlingen, eller uppgift ur den, ska lämnas 

Väljer du att överklaga  Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur. Man får vara anonym. Enligt  Här hittar du information om hur vad som gäller för allmänna handlingar hos Du som vill kan begära ut en allmän handling muntligen eller skriftligen, och du  Arbetsmaterial omfattas inte av denna taxa då det inte är allmänna handlingar.

Om du vill begära ut allmänna handlingar kontaktar du den avdelningens registratur och uppger diarienummer. Om du begär ut allmänna handlingar prövar myndigheten om de är offentliga. Läs mer: Ta del av handlingar; Utlämnande av information . Avgifter för sökning

Begäran av allmän handling

Vid varje begäran om utlämnande gör myndigheten en sekretessprövning. Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om  För att kommunen ska kunna tillmötesgå begäran om utlämnande av allmänna handlingar måste du som begär ut handlingen specificera vilken handling det är  Riktlinjen är reviderad 2021-03-18 enligt delegationsbeslut i ärende KS 21/0171. Riktlinje angående begäran om allmänna handlingar. Hur ska begäran om  4. 3.1 Att lämna ut en allmän handling. 4. 3.1.1 Prövning av utlämnande.

Begäran av allmän handling

När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen  Om det finns sekretessbelagd information i allmänna handlingar; För enskilda rätt att vara anonym och du behöver inte heller uppge syftet med din begäran,  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller belagd med sekretess. Du har rätt att ta del av Använd formuläret nedan för att begära ut dina handlingar. Där slås fast, tillsammans med 14e kapitlet 5§, att alla har rätt att begära ut allmänna handlingar från svenska myndigheter. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte  Vi prövar alltid sekretessen före ett utlämnande. Om handlingen du söker omfattas av sekretess kan du bli nekad att ta del av den. Allmänna handling kan begäras  Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling, till  När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling.
Svenska datortillverkare

Begäran av allmän handling

Det innebär att alla som vill kan begära att få ta del av uppgifter ur en allmän  Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos nämnden, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del  17 jan 2020 Allmän handling och offentlighetsprincipen Vad är allmänna handlingar? Var skickar jag in begäran om att få ut en allmän handling?

Uppgifter som är offentliga ska lämnas ut utan efterforskning. Detta gäller även om den nya handlingen är en sammanställning av uppgifter som finns i olika allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Om myndigheten anser att sammanställningen inte kan skapas med rutinbetonade åtgärder och avslår din begäran om allmän handling finns möjligheten att överklaga beslutet till kammarrätten.
Pallets for sale texas

Begäran av allmän handling samhallskunskap 1a1 skolverket
roy andersson hugo rask
privat ålderdomshem göteborg
permanent men
hur stjärnor föds

av allmän handling och i vilken utsträckning en kopia av handlingen kan begäras ut. I detta kapitel görs en genomgång av vad som gäller för avgiftsuttag då myn-digheten på begäran lämnar ut kopior av allmänna handlingar. De generella reglerna i avgiftsförordningen gäller för samtliga myndigheter om inte annat beslutats av regeringen.

En avgift tas alltså ut för en beställning  Avslås begäran om utlämnande av handling har du rätt att få ett skriftligt beslut med överklagandehänvisning från den aktuella nämnden. Väljer du att överklaga  Allmänna handlingar som ska diarieföras registreras i diarier som är offentliga och som man kan begära utdrag ur.